AYM Kayıp Kaçak Davalarını Engelleyen Hükmü İptal Etti

AYM Kayıp Kaçak Davalarını Engelleyen Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 6179 Sayılı Kanunun 21. Maddesi ile 6446 Sayılı Kanun’un 17. Maddesine eklenen 10 numaralı aşağıdaki fıkrayı iptal etti.

“(10) Kurum tarafından gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında belirlenen bedellere ilişkin olarak yapılan başvurularda ve açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.”

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde; dava konusu kuralla hak arama hürriyetine sınırlama getirildiği, EPDK tarafından gelir ve tarife kapsamında düzenlenen ve tüketicilerden tahsil edilen bedellerin iadesi talebiyle yapılan başvurularda ve açılan davalarda, hakem heyetleri ile mahkemelerin söz konusu bedellerin kurumun düzenleyici işlemlerine uygun olup olmadığının yanı sıra uyuşmazlıkla ilgili diğer mevzuat hükümlerini de gözetmelerinin adil yargılama yapılmasının bir gereği olduğunu, bu nedenle davalarda Mahkemelerin yetkisinin sadece Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğunu öngören kuralın, hak arama özgürlüğüne müdahalede bulunduğunu belirtti.

İlgili Anayasa Mahkemesi kararı 15.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İptal konusu 6179 Sayılı Kanun 17 Haziran 2016’da yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra Elektrik ve Dağıtım Şirketlerine karşı açılan davalarda kayıp­ kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli davaları ilgili kanun gerekçe gösterilerek reddedilmeye başlanmıştı.

Yazar Hakkında