Bilişim Hukuku

16 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Konu 01-Elektronik İmza (E-İmza) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu (“Kanun”) 15.01.2004 tarihinde kabul edilmiş olup[...]
16 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp Konu 02 : Elektronik Tebligat Elektronik Tebligat Elektronik tebligat ,7201[...]
17 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 03- UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Hukuk[...]
18 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Konu 04- Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Amaç ve Hedefleri Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi[...]
19 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Konu 05- E- Tüketici Hukuku 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği[...]
20 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 06 – E-Ticaret Hukuku Giriş Türkiye’de e-ticareti ilgilendiren başlıca[...]
21 Kasım 2013
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp Konu 07 – Elektronik Para, Dijital Para ve Kripto[...]
7 Aralık 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP KONU 08 – Bilişim Ortamında Şerefe Karşı Suçlar Şerefe karşı[...]
5 Ocak 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 09 – Bilişim Ortamında Özel Hayata Ve Hayatın[...]
7 Aralık 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 10 – Bilişim Ortamında Genel Ahlaka Karşı Suçlar[...]
5 Ocak 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 11 - Bilişim Suçları ve Bilişim Sisteminde Malvarlığına[...]
5 Ocak 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 12 – Sanal Kumar ve Bahis Sanal Kumar[...]
5 Ocak 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 13- İnternette ve Yazılımlarda Telif, Marka ve Alan[...]
7 Aralık 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge EVCİ ERALP Konu 14- İnternet Hukuku Giriş Hukukumuzda İnternet Yayınları 5651[...]
7 Aralık 2014
Yorum yapılmamış
Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp KONU 15- Adli Bilişim ve Elektronik Delil Adli Bilişim[...]
9 Mayıs 2018
Yorum yapılmamış
Konu 16- Kişisel Verilerin Korunması Kişisel Veri Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu[...]
7 Aralık 2014
Yorum yapılmamış
Konu 17- Elektronik Haberleşme Hukuku Elektronik Haberleşme Sektörünün Düzenlenmesi Elektronik haberleşme ve elektronik haberleşme hizmeti[...]
9 Mayıs 2018
Yorum yapılmamış
Konu 18- Siber Güvenlik Hukuku https://www.usom.gov.tr/index.html Siber Güvenlik Teknolojik hayat ve araçlarda bilgi güvenliğinin sağlanması,[...]
9 Mayıs 2018
Yorum yapılmamış
Konu 19 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri[...]
9 Mayıs 2018
Yorum yapılmamış
Konu 20- Dijital Vergi Hukuku Mükellef Olma  Tam Mükellef Olma Kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de[...]
9 Mayıs 2018
Yorum yapılmamış
Konu 21- Elektronik İhale Hukuku Giriş Elektronik ihale, elektronik ortamlarda teklif alınan ve beyan usulüyle[...]
16 Şubat 2021
Yorum yapılmamış
Konu 23- Blockchain ve Yapay Zeka Hukuku Blockchain Blockchain, bir veritabanı türüdür. Bilgileri saklama şekli[...]