DERS 28 – Temyiz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temyiz Temyiz(2)(3) Madde 286 – (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebili

Continue Reading