DERS 09 – BİLİŞİM ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Byte – Bayt nedir?

(İngilizce: byte), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfi temsil eder.
‘Çoğu platformda’ 8 bit = 1 bayt
Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir Bayt, 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamda 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üssü 8’dir. Onluk düzende 167’nin ikilik düzende dizilimi şöyledir: 10100111.
2^8 bit’in onluk sayı değeri 255 olup, 0 ile birlikte, 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 üzeri 10’u geçiyorsa o zaman sayının sonundaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir. Örneğin,
1 Kilobayt = 1 KB = 103= 1.024 Bayt
1 Megabayt = 1 MB = 106= 1.048.576 Bayt
1 Gigabayt = 1 GB = 109= 1.073.741.824 Bayt
1 Terabayt = 1 TB = 1012= 1.099.511.627.776 Bayt
1 Petabayt = 1 PB = 1015 bayt
1 Eksabayt = 1 EB = 1018 bayt
1 Zettabayt = 1 ZB = 1021 bayt
1 Yottabayt = 1 YB = 1024 bayt
Bite terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956’da ortaya atılmıştır. Aslında, doğrudan adreslenebilen belleğin 6 bitlik bir değeri tanımlayan en küçük birimi olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 1956’da, 6 Bite’tan 8 Bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile karıştırılmaması için daha sonra Byte’a çevrilmiştir.
Diğer bir kelime açıklamasına göre de, Byte, “by eight”in (Türkçede sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.
Örnekleme yapmak gerekirse
1 office word dosyası 100 kb
1 mp3 formatında müzik şarkısı 4 mb
1 cd rom içerisine 700 mb
1 dvd içerisine 4.5 gb
1 hard disk içerisine 1 tb veri sığdırılabilir.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan depolama araçları cd, dvd, flashdisk, hafıza kartları, harici hard disklerdir.
Ülkemizde cep telefonu aracılığıyla yapılan bağlantıların ücretlendirmesi de kb üzerinden hesaplanmaktadır. Piyasada aylık 250 mb, 1 gb, 4gb gibi internet paketleri satışa sunulmaktadır.

Yazar Hakkında