DERS 24 – Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları

Madde 104- (1) Cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında
herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal
problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında
sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine
getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur.
(2) Salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurulları kurulur.
(3) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının kuruluşu, çalışma
yöntem ve esasları, ilgili kanununda düzenlenir.

Yazar Hakkında