E-postalar kayıt altına

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun hazırladığı ve önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’ne göre, resmi ve özel kurumlardaki hukuki sonuç doğuracak elektronik yazışmalar kayıt altında tutulacak

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK), Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (KEP) İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmelik, 1 Temmuz 2012 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yönetmeliğe göre, KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılacak.
KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, BTK tarafından belirlenecek olan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısına (KEPHS) başvuruda bulunacak. KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları (outlook vb.) üzerinden erişilecek. KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmünde olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacak. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğacak. KEPHS, başvuru sahibi ile sözleşme imzayacak. Başvuru sahibinin ya da işlem yetkilisinin onayı alındıktan sonra KEP hesabı kullanıma açılacak. Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esas olacak. KEP hesabı, hesap sahibinin talebi, ölümü, sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi kapatılacak. Kullanıma kapatılan KEP hesabı en az 3 ay erişime açık tutulduktan sonra tamamen kapatılacak. KEPHS mevcut KEP hesaplarını, ilgili KEP delillerini ve KEP sistemi kayıtlarını faaliyete son verme tarihinden bir ay öncesine kadar faaliyette bulunan herhangi bir KEPHS’ye devredebilecek.

20 yıl saklanacak
KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye ait bilgileri içeren kayıtlar, en az 20 yıl süreyle saklanacak. KEPHS, sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri belirlemekte serbest olacak ancak ücretlere alt ve üst sınır getirilebilecek.

kaynak: http://gundem.milliyet.com.tr/e-postalar-kayit-altina/gundem/gundemdetay/26.08.2011/1431399/default.htm

Yazar Hakkında