E-Ticaret Sitelerinde Saklama Süreleri

  1.Giriş Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan tanımına göre fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrimiçi iktisadi ve ticari her türlü faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişi olan hizmet sağlayıcılar E-Ticaret sitelerinde gerçekleştirilen işlemleri mevzuat gereğince belli bir süre saklamak yükümlülüğü altındadırlar. Bu yazımızda hizmet sağlayıcıların mevzuattan kaynaklı saklamak durumunda oldukları … E-Ticaret Sitelerinde Saklama Süreleri okumayı sürdür