Google şeffaflık raporu yayınlandı

theverge_1020_large_verge_medium_landscapeŞeffaflık, Google’ın temel değerlerinden biridir. Şirket olarak, araçlarımız ve hizmetlerimizle ilgili bilgi akışına dair şeffaflığın en üst düzeyde olmasını sağlamanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Daha fazla bilginin, daha fazla seçenek, daha fazla özgürlük ve nihai olarak birey için daha fazla güç demek olduğuna inanıyoruz.

Bu raporda ifşa ettiklerimiz şunlardır:

Tüm dünyadaki Google hizmetleriyle ilgili Gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik trafik;
Telif hakkı sahiplerinden veya resmi makamlardan aldığımız kaldırma taleplerinin sayıları;
Devlet kurumlarından ve mahkemelerden aldığımız kullanıcı verileri taleplerinin sayıları.

Google ürünlerine ve hizmetlerine yönelik trafikte mevcut kesintiler

30’dan fazla ülkede kullanıcılar belirli zamanlarda belirli Google ürünlerine ve hizmetlerine erişemediler. Bu kesintiler ağ bağlantılarının kopması ve resmi kurumlarca uygulanan engellemeler gibi farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Mevcut kesintileri aşağıda inceleyin veya belgelenmiş tüm kesintilere göz atın. Bu liste kapsamlı değildir. Daha fazla bilgi edinin.

Blogger

1 Mart 2011–Bugün

Süre: 788 gün

Turkish court blocks Google’s blogging site

World Bulletin“Google’s famous blog hosting service, blogspot.com/blogger.com, has been banned following complaints by digital satellite platform Digiturk…”

Blogger

1 Mart 2011–Bugün

Süre: 788 gün

Turkish court blocks Google’s blogging site

World Bulletin“Google’s famous blog hosting service, blogspot.com/blogger.com, has been banned following complaints by digital satellite platform Digiturk…”

2012

1 kesinti

Blogger

1 Mart 2011–Bugün

Süre: 788 gün

Turkish court blocks Google’s blogging site

World Bulletin“Google’s famous blog hosting service, blogspot.com/blogger.com, has been banned following complaints by digital satellite platform Digiturk…”

2011

1 kesinti

Blogger

1 Mart 2011–Bugün

Süre: 788 gün

Turkish court blocks Google’s blogging site

World Bulletin“Google’s famous blog hosting service, blogspot.com/blogger.com, has been banned following complaints by digital satellite platform Digiturk…”

2010

4 kesinti

YouTube

31 Mayıs – 30 Ekim 2010

Süre: 151 gün

Turkey Blocks YouTube, Inadvertently Blocks Google Services

Open Net Initiative“Turkish internet users have been tweeting that that they have been unable to access some Google Services over the past few days…”

Google Çeviri

31 Mayıs – 8 Haziran 2010

Süre: 8 gün

Turkey bans Google Books, Google Docs, Google Translate…

The Register“Turkey has banned multiple Google services, according to reports, including Google Translate, Google Docs, and Google Books. ”

Google Kitaplar

31 Mayıs – 8 Haziran 2010

Süre: 8 gün

Turkey bans Google Books, Google Docs, Google Translate…

The Register“Turkey has banned multiple Google services, according to reports, including Google Translate, Google Docs, and Google Books. ”

Google Dokümanlar

30 Mayıs – 8 Haziran 2010

Süre: 8 gün

Turkey bans Google Books, Google Docs, Google Translate…

The Register“Turkey has banned multiple Google services, according to reports, including Google Translate, Google Docs, and Google Books. ”

Ürün ve hizmetlere ne zaman ve nerede erişilemediğini nasıl saptıyorsunuz?

Google her ürün için, belirli bir zaman diliminde gelen ziyaretlerin sayısını, yaklaşık olarak talebin geldiği coğrafi bölge bilgisiyle birlikte günlüğe kaydeder. Belirli bir coğrafi bölgeden bir ürün veya hizmete yönelik trafikte önemli bir azalma olursa, bu durum kullanıcıların o ürün veya hizmete erişemediği anlamına gelebilir. Bunun için kullandığımız kod, zamana göre trafik kalıplarını dünya genelinde izler ve önemli değişiklikleri algılar. Aynı zamanda gazetecilerden, eylemcilerden veya halktan gelen sorgular da grafiklerimize bakmamıza neden olur.

Ürün kesintileri veya aksaklıklarının nedeni nedir?

Kullanıcıların ürünlerimize erişememelerinin altında, ağ kesintilerinden devletlerin uyguladığı engellemelere kadar çeşitli nedenler yatar.

Mevcut ve bilinen kesintilerin listeleri kapsamlı mı? Bu listeler gerçek zamanlı olarak güncelleniyor mu?

Trafikle ilgili grafiklerimizde anlamlı düşüşler fark ettiğimizde veya keşfettiğimizde devlet kaynaklarından, haber kanallarından ya da İSS’lerden konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra bu etkinlikleri listelerimize ekleriz. Bu listeleri manuel olarak güncellediğimizden, gerçek zamanlı güncelleme yapılmaz. Ayrıca, henüz grafikler üzerinde keşfetmediğimiz etkinlikler de olabilir.

Bir coğrafi bölgede bir ürüne yönelik trafikte kesinti olması, o bölgedeki hiç kimsenin söz konusu ürünü kullanamadığı anlamına mı gelir?

Şart değil. Kesintinin nedenine bağlı olarak bir bölgedeki kullanıcıların büyük çoğunluğu bir ürüne erişemeyebilir (örneğin Çin’deki YouTubekesintisi) veya halkın belirli kesimlerinin erişimi kısıtlanabilir (Kenya’da Şubat 2012’de tüm ürünlerimize erişimin kesilmesi gibi).

Grafikleri nasıl oluşturuyorsunuz?

Grafikler, ilgili bölgeye ait istek oranının dünya genelindeki istek oranına bölünmesiyle elde edilen bir oranı temsil eder. Her bir dönem ve ürün için dünya genelindeki toplam trafiği her bir coğrafi bölgedeki trafiğe bölerek 0 ile 1 arasında bir sayı elde ederiz. Sonra tüm sayıları sabit bir sayı ile çarparız; böylece grafikler normalleştirilir, ancak şekilleri aynı kalır.

Trafiğin hangi coğrafi bölgeden geldiğini nasıl anlıyorsunuz?

İnternet trafiğinin coğrafi başlangıç noktasını belirlemenin bilimsel bir kesinliği yoktur. Üçüncü taraf verileri ile kendi teknolojimizin bir birleşimini kullanırız.

Grafikler gerçek trafik miktarlarını yansıtıyor mu?

Hayır, sayılar sadece her bir grafikteki dönemleri karşılaştırmak içindir. Sayı 10’dan 20’ye gidiyorsa, bu, iki kat arttığı anlamına gelir ama mutlak hacim hakkında herhangi bir bilgi vermez. Farklı grafiklerdeki sayılar birbiriyle kıyaslanamaz. Grafikte gösterilenin, Google’ın dünya genelindeki trafiğinin coğrafi bölgeye düşen payı olduğunu unutmayın. Belirli bir bölgedeki trafiğin uzun dönemde azalması, o coğrafi bölgeden aldığımız trafik miktarının gerçekten de azaldığı anlamına gelmeyebilir. Bu durum, sadece seçilen coğrafi bölgenin trafiğinin dünya ortalamasından daha yavaş arttığı anlamına gelir. Grafikler zamana göre ürün kullanımını gösterir; dolayısıyla, normal olarak her hafta benzer bir kalıp görürsünüz. Örneğin bu grafikte, Fransa’dan Gmail’e hafta içi günlerde hafta sonlarına göre genellikle daha fazla trafik olduğunu görebilirsiniz. Bizim dikkatimizi çeken, grafiğin normal kalıbında bir kesinti olmasıdır; örneğin Ocak 2011’de Mısır’da ve Kasım 2012’de Suriye’de ilgili hükümetler politik kargaşa dönemlerinde İnternet trafiğini durdurdukları zaman bu bölgelerde Google ürünlerine büyük ölçüde ulaşılamıyordu.

Neden bazı bölgeler için veri sunulurken, başka bölgeler için sunulmuyor?

Ürünlerimizin yeterli trafik almadığı bölgelerle ilgili trafik grafiklerini yayınlamamaktayız.

Bu bilgileri neden yayınlıyorsunuz?

Ürünlerimize yönelik trafik hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağladığımız için, herkes belirli bir ülke veya bölgede ürünlerimizin erişilebilir durumda olup olmadığını görebilir. Kullanıcıların bu verileri çevrimiçi bilgi akışının durumunu analiz etmek ve daha iyi anlamak için kullanabileceklerini umuyoruz.

Bu verilerin bir kopyasını nasıl edinebilirim?

Şu an kullanıcıların Trafik özelliğimizdeki verileri indirebilmelerine yönelik herhangi bir yöntem sunmuyoruz. Verilerin yaptığınız araştırma için yararlı olabileceğine inanıyorsanız, lütfen “Geri Bildirim Gönder” bağlantısını kullanarak bu verilerden nasıl yararlanacağınızı bize bildirin. Talebinizi göndermeden önce, verilerin hedeflediğiniz amaca hizmet edip etmeyeceği konusunda karar verebilmeniz açısından, grafiklerimizde gösterilen verileri nasıl normalleştirdiğimizi açıklayan bu SSS’yi inceleyin.

Yayınladığımız verilerin yayınlanmadan önce, yayınlanırken ve yayınlandıktan sonra doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bazen, veriler yayınlandıktan sonra düzeltmelere ve diğer iyileştirmelere olanak sağlamak için verilerde değişiklik yapmamız gerekiyor. Şeffaflığı sağlarken ürünümüzü geliştirmeye devam edebilmek için geçmişe dönük bu günlüğü tutuyoruz.

Görünür Değişiklikler

Google, gelen trafiği sınıflandırma biçiminde zaman zaman değişiklik yapmaktadır. Bunlar, grafiklerimizde değişikliğe yol açabilse de, hizmetlerimizin gerçekte aldığı trafikle ilgili grafiklerde herhangi bir farklılık görünmez.

Eylül 2011. Grafiklerimizde en çok 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasında görülen anormalliklere neden olan hataları düzelttik.

Mart 2011. Az sayıda grafikte, özellikle de İran’a ait grafiklerde, gün sonuna doğru yapay trafik artışlarına neden olan bir hatayı düzelttik.

Hizmetlerimizden bilgilerin kaldırılması doğrultusunda telif hakkı sahiplerinden ve resmi makamlardan aldığımız talepleri ifşa ediyoruz. Daha fazla şeffaflık sağlamaya yönelik bu adımların, çevrimiçi içeriğe yönelik düzenlemelerle ilgili süregelen kapsam ve yetki tartışmalarına bilgi açısından katkıda bulunacağını umuyoruz.

Google, telif hakkı sahiplerinden ve onları temsil eden raporlama kuruluşlarından, telif haklarını ihlal ettiği iddia edilen malzemelere verilen bağlantıların arama sonuçlarından kaldırılması için düzenli olarak talepler almaktadır. Her talep, kaldırılacak belirli URL’leri bildirir ve biz de, belirtilen alan adlarının altında, kaldırılması istenen URL’lerin alan adı bölümlerini listeleriz.

Hafta başına Google Arama’dan kaldırılması talep edilen URL’ler

Geçen ay Google Arama ile ilgili olarak alınan telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma talepleri

20.099.148 Kaldırılması Talep Edilen URL’ler
37.202 Belirtilen Alanlar
3.128 Telif Hakkı Sahipleri
2.119 Rapor Eden Kuruluşlar 

“Müslümanların Masumiyeti” adlı filme ait klipler içeren YouTube videolarıyla ilgili olarak 20 ülkeden sorgular aldık: Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Brunei, Cibuti, Mısır, Hindistan, Endenozya, İran, Ürdün, Lübnan, Maldivler, Malezya, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD. Avustralya, Mısır ve ABD, Topluluk Kurallarımızı ihlal edip etmediğini belirlemek üzere videoları incelememizi talep etti ve bu inceleme sonucunda videoların Topluluk Kurallarımızı ihlal etmediği anlaşıldı. Diğer 17 ülke ise videoları kaldırmamızı talep etti. Videoların Endonezya, Hindistan, Ürdün, Malezya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur ve Türkiye’den görüntülenmesi kısıtladık. Sıkıntılı koşullar nedeniyle, videoların Mısır ve Libya’da görüntülenmesini geçici olarak kısıtladık.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 63 YouTube videosu ve 22 Blogger blog yayınının Atatürk’ü, devleti veya ulusal kimlik ve değerleri eleştirdiği iddiasıyla kaldırılması için 17 talep aldık. Türkiye’deki kullanıcıların söz konusu YouTube videolarının %52’sine erişimini kısıtladık. Söz konusu Blogger blog yayınlarıyla ilgili talepleri uygun bulmayarak içeriği kaldırmadık.

Telif hakkını ihlal eden materyal içerdiği iddia edilen web siteleriyle bağlantılı 8119 arama sonucunu kaldırmamız için üçüncü bir tarafa hitaben hazırlanmış bir mahkeme emrine dayalı 16 talep aldık. Emrin kapsamına girdiği belirlenen 6851 arama sonucunu kaldırdık.

kaynak: http://www.google.com/transparencyreport/

Yazar Hakkında