Hakkımızda

 

Eralp Avukatlık Bürosu 2001 yılında  Ankara’da kurulmuştur.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İnternet, Bilişim, Elektronik Haberleşme, Adli Bilişim, Elektronik Keşif, Elektronik delil, Akıllı Kimlik Kartları, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Bilgi Toplumu, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Posta, Elektronik Tebligat, Kayıtlı Elektronik Posta, Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Toplumu, Sosyal Medya Uygulamaları, İnternet siteleri, Akıllı Cep telefonu mobil uygulamaları, Elektronik ticaret, Mesafeli Sözleşmeler, İnternet Bankacılığı, Elektronik Para ve ödeme araçları, Bilgisayar Programlarına ilişkin telif haklarının korunması, İnternet Alan Adları, Online-çevirim içi-dijital reklamcılık, Sosyal medyada ve internette kurumsal ve kişisel itibar korunması, İnternet siteleri ve sosyal medya uygulamalarında uygunsuz içerik bildirim ve kaldırımı, İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı, İnternet İçerik Sağlayıcılığı, İnternet Erişim Sağlayıcılığı, İnternet Servis Sağlayıcılığı, Arama motorları optimizasyonu, Elektronik İhale, Elektronik – Dijital Pazarlama, Bulut bilişim, Bilgi İşlem Merkezi Yönetimi, Teknokent Yönetimi, Elektronik Ortamda Faturalama ve Vergilendirme, Sanal Uygulamalar, Sanal Oyunlar, Biyometrik uygulamalar, Kriptoloji ve şifreleme uygulamaları, Veritabanı ve veri madenciliği, elektronik apostil, elektronik arşivleme, elektronik devlet uygulamaları, Veri Koruması, Veri Merkezleri, Teknokent AR-GE indirim, destek ve teşvikler, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım, tasarım, veri tabanı ve donanımla ilgili konularda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti verilmektedir.


Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten Türkiye’de TPE (Türk Patent ve Marka Kurumu), ODTÜ nic.tr Alan Adı Yönetimi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarda, yurt dışında (USPTO) The United States Patent and Trademark Office), (ICANN) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (WIPO) World Intellectual Property Organization, Godaddy, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin, Google​, Yahoo, Hotmail, Swarm, Foursquare, Snapchat, Network Solutions ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda kullanıcı veya kurum adını içeren sayfa, ​internet alan adı, elektronik posta adresi, veri tabanı, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi İşaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar, devre topografyaları, lisans, faaliyet izni ve benzeri fikri ve sınai haklara ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde başvuru, tescil, yenileme, devir, değişiklik, itiraz, ödeme ve diğer işlemlerini yapılmaktadır.

Avukat Özgür Eralp

1993 yılında Ted Ankara Koleji’nden, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. TSE Türk Standartları Enstitüsü – TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi almıştır. ODTÜ Felsefe ve AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisidir.

Avukatlık
2000 yılından beri Ankara Barosuna 15229 sicil numarasıyla kayıtlı olarak Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır.

Bilirkişilik
Ankara Adliyesinde bilişim ve iletişim konularında bilirkişilik yapmakta olup 2004 yılından bu yana 700’den fazla dosyaya bilirkişi raporu hazırlamıştır.

Danışmanlık
2013 yılından beri Eralp Bilgi Teknolojileri İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Ltd.Şti aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında, ticari şirketlere, kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere, Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Eğitim
2007-2010 yılları arasında Ankara Barosu Bilişim Hukuku Sertifika Programı’nda eğitmen ve koordinatör üye olarak görev yapmıştır.
Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Bilişim Hukuku ve Adli Bilişim Eğitim programlarında 2010 yılından beri koordinatörlük yapmakta ve ders vermektedir.
2010-2011, 2011-2012 dönemlerinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Ana Bilim Dalı’nda Bilişim Hukuku dersini vermiştir.
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ile Başkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2008 yılında ortaklaşa düzenlediği “Bilişim Hukuku Sertifika Programında” eğitmenlik yapmıştır.
2007 yılından beri Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bilişim Hukuku dersini vermektedir.
2013 yılından beri Ufuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda “Adli Bilişim – Mesleki Bilgisayar, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku” derslerini vermektedir.
2017 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi’ne (BSUYGAR) bağlı BÜSİBER -Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nde düzenlenen Adli Bilişim Kamplarında “ Bilişim Hukuku” dersini vermektedir.
2018 yılından beri Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda Mesleki Bilgisayar – UYAP – Ulusal Yargı Ağı Projesi dersini vermektedir.

Görevler ve Üyelikler
2000-2004 yılları arasında Ankara Bilişim Kurulu üyeliği,
2004-2008 yılları arasında Ankara Barosu Bilgi İşlem Merkezi Başkanlığı;
2008 Ekim-2010 Ekim dönemleri arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
2010 Ekim – 2013 Mayıs dönemleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkan danışmanı olarak görev yapmıştır.
2016 yılından beri Turk Elektronik Para A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖZGÜR ERALP hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

Avukat Özge Evci Eralp

ozge@eralp.av.tr

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve Avukatlık stajının ardından 2006 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur.

Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde hukuk çevirisi eğitimi almıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı marka ve patent vekilidir.

Sicile kayıtlı Arabulucudur.

Başkent Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku ve Ankara Üniversitesi’nde Mesleki Bilgisayar-UYAP, derslerinde öğretim görevlisidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisidir.

Uzun yıllar Ankara Barosu Bilişim Kurulu ve Bilgi İşlem Merkezi üyeliği yapmıştır. Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi ile Ankara Bar Review dergilerinde editor olarak gorev almıştır.

2018 yılında Dijital Reklamcılığın Teknik, Hukuki ve Vergisel Boyutu isimli kitabını yayınlamıştır.

Avukatlığın yanı sıra,  LegalTalks Eğitim Portalının ve LegalTalks Anonim Şirketi’nin kurucusu ve koordinatörüdür.

İngilizce ve Yunanca dillerini bilmektedir.