Hukukçular İçin Bilişim Terimleri Sözlüğü

HUKUKÇULAR İÇİN 
BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İlgili Mevzuat ve İçtihatlar Eşliğinde 
Açıklamalı, Örnekli Anlatım
Av.Özgür Eralp
Adalet Yayınevinde

Ankara Barosu Vestiyerlerinde
20,00-TL’den satışa sunulmuştur.
kitap2

Yazar Hakkında