İLGİLİ KİŞİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eralp Avukatlık Bürosu tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından sizlere sunduğumuz işbu açık rıza formunda yer alan hususlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

Kişisel verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, e-posta gönderimine konu olması halinde e-posta  sunucularımızın yurtdışında olması (yabancı merkezli e-posta hizmeti almamız) nedeni ile açık rızanıza istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler için ve iş ve işlemlerimizi yerine getirebilmek amacıyla açık rızanıza istinaden kullandığımız sistemlerin yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Örneğin; Google forms, Gsuite
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz, Uzaktan görüşme platformu uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Ve ayrıca Ses ve görüntünüzü paylaşmayı seçmeniz halinde bu verileriniz katılımcılara aktarılmış sayılacaktır.
Hukuki görüş, dava ve hukuki işlemlere konu olması halinde ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyelik bilgileriniz ve hukuki işlem içeriğine göre KVKK 6. maddede yazılı diğer özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

Yazar Hakkında