İnternet Bankacılığı ve Kredi Kartı Dolandırıcılığının Teknik Hukuki ve Cezai Boyutu

İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK, HUKUKİ VE CEZAİ BOYUTU

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kitap1

 • 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTIDOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU-3
 • Giriş -3
 • Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri-6
 • İnternet Bankacılığı-6
 • İnternette Kredi Kartı İşlemleri-6
 • Elektronik Para-6
 • Sanal Banka Uygulaması-6
 • Hareketli (mobil) Bankacılık Uygulamaları-7
 • Mikro Ödeme Sistemleri;-7
 • Makro Ödeme Sistemleri-8
 • Türkiyedeki Bankaların İnternet Siteleri-8
 • Teknik Terimler ve Açıklamaları-25
 • İP Numarası- İnternet Protokolleri-43
 • Domain Name System (Alan adı sistemi)-43
 • İP (İnternet Protocol) Numarası-44
 • Domain Adreslerinin Dağıtımı-45
 • Ülkemizde Alan Adı ve İP Numarası Dağıtımı-46
 • İP Numarası Nasıl Tespit Edilir?-47
 • Kendi Bilgisayarınızın İP Numarasının Öğrenme-47
 • Diğer Bir Bilgisayarın İP Numarasını Öğrenme-47
 • Sohbet programıyla kurulan bir bağlantı halinde, -47
 • E-posta Vasıtasıyla Kurulan Bir Bağlantı Halinde, -48
 • İP Numarasının Kime Ait Olduğu Nasıl Tespit Edilir?-48
 • IPv6 – İnternet Protokol Sürüm 6-48
 • İP Numarasına İlişkin Bilgilerin İçeriği-49
 • İP Numarasının Kime Ait Olduğunun Tespitinden SonraYapılması Gerekenler;-49
 • Kişisel Bağlantılar-49
 • Kurumsal Bağlantılar-49
 • Kamusal Bağlantılar-50
 • GSM Bağlantılar-50
 • İnternet Kafeler-50
 • Kablosuz Haberleşme Teknolojileri-50
 • 5. 10 İP Numarasının Güvenilirliği-51
 • IPSpoofing-52
 • Proxy/Socks Kullanımı-52
 • İP Paketlerinin Editlenmesi -52
 • Big Brother Türü Programlar-52
 • 6. -Elektronik İmza-52
 • Elektronik İmza Kanunun Amacı-53
 • EİK Yönetmeliğinin Uygulanmasında Temel İlkeler-53
 • Güvenli Elektronik İmzanın Özellikleri-54
 • Güvenli Elektronik İmzanın İspat Gücü-54
 • Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Araçlarının Özellikleri-55
 • Güvenli Elektronik İmza Doğrulama Araçlarının Özellikleri-55
 • Nitelikli Elektronik Sertifikada Bulunması Gereken Özellikler . 55
 • ESHS’ler-56
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)-57
 • İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılık Yöntemleri-59
 • İnternet Dolandırıcılığı Çete Yapısı-60
 • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı-64
 • Sahte Kimlikle Diğer Şube Müşterisi Hesabından Para Çekme. 65
 • Sahte Kimlikle Açılan Kampanya Hesapları (Kampanyacılık)-66
 • Botnet Yöntemi-67
 • Ddos Saldırıları-68
 • Sniffing-69
 • Casus Yazılımlar-69
 • KeyLogger-70
 • Phishing Yöntemi -71
 • Solucanlar-73
 • Truva Atı Yöntemi-75
 • Virüsler-76
 • Avans Ödemesi veya 419 Dolandırıcılığı-77
 • Yüksek Kazanç Vaad Eden E-Postalar-78
 • Piyango E-Postaları-78
 • Artık Toplama-79
 • Logic Bombs (Akıl Bombaları)-79
 • Sırtlama-80
 • 9. -ATM Dolandırıcılıkları-80
 • Debit Kart ile Alış Veriş-80
 • ATM’ye Kart Sıkıştırma-81
 • ATM Aracılığıyla Kart Kopyalama-82
 • Alınabilecek Önlemler -85
 • 10. -Kredi Kartı Sahtecilikleri-88
 • Alışveriş Sırasında Kart Kopyalama-90
 • Kendi Kartını Usulsüz Kullanma/Kullandırma Yöntemi-93
 • Sahte Harcama Belgesi (Slip) Yöntemi-93
 • Sahte Başvuru Yöntemi-93
 • Kayıp / Çalıntı Kart Yöntemi-94
 • Kurye / Dağıtıcı Yöntemi-94
 • Sahte Kart ile Alışveriş Yöntemi-94
 • Üye işyeri ile işbirliği Yöntemi-94
 • İnternetten Alışveriş Yöntemi-95
 • 10. 10-İade / Geri İşlem Yöntemi (Charge-Back)-95
 • Cep Telefonu Sim Kartı Kopyalama İşlemleri-95
 • Belge Sahteciliği-98
 • 12. 1-Kimlik Belgeleri-98
 • Nüfus Cüzdanı-98
 • Ehliyet (Sürücü Belgesi)-100
 • Pasaport-102
 • 12. 2-Kimlik Kontrolleri-104
 • Çapraz Kimlik Kontrolleri-104
 • Fotoğraf-104
 • Nüfus Bilgileri-105
 • Kimlik Tespitinde Kullanılacak Diğer Belgeler-105
 • Kimlik Tespiti – İşlem Bağlantısı-105
 • 13. -İnternet Bankacılığı İşlemleri Güvenliği-107
 • Kullanıcı Kaynaklı Problemler-107
 • Kullanıcı İstemcisi (Bilgisayar, Palm, Cep Telefonu, vb. ) KaynaklıProblemler-107
 • İnternet Kaynaklı Problemler-108
 • Banka Kaynaklı Problemler-108
 • 2. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTIDOLANDIRICILIĞININ HUKUKİ BOYUTU-115
 • Ülkemizde Uygulanan İnternet Bankacılığının Temel Özellikleri-117
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından İnceleme-120
 • Yetkili Mahkeme-120
 • Görevli Mahkeme-123
 • Faiz Talebi-130
 • Elektronik Belgelerin Hukuki Değeri-131
 • Yargıtay Uygulamaları-132
 • Uluslararası Uygulamalar-138
 • 2. 5-Bilirkişi İncelemesi-139
 • 3. -5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Açısından İnceleme-146
 • Genel Olarak Elektronik İmza-146
 • Ülkemizdeki Uygulamalar-148
 • Uluslararası Uygulamalar-154
 • Kayıtlı Elektronik Posta – KEP (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu veİlgili Mevzuat Açısından İnceleme)-158
 • 6762 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından İnceleme-159
 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Açısından İnceleme-162
 • Bankalar Güven Kurumudur-162
 • Sözleşmeler Kurulurken ve Uygulanırken Dürüstlük ve İyi Niyet Kurallarına Uygun Olmalıdır-171
 • Banka Organlarının Eylemleri Nedeniyle Oluşan Zarardan BankaSorumludur-171
 • 7. -5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından İnceleme -172
 • Bankaların Bilgi Verme ve Aydınlatma Yükümlülüğü Vardır. 175
 • İnternet Bankacılığı Hizmetinin Yürütülebilmesi İçin GerekliTedbirleri Alma-185
 • 8. -Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelereİlişkin Tebliğ Açısından İnceleme-189
 • Sistem Hatalarını ve Eksikliklerini Giderme Yükümlülüğü-189
 • Bankalar Tarafından Oluşturulması Gereken Yazılım Standartları . . 192
 • 9. -5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu AçısındanDeğerlendirme-205
 • Üye İşyerinin Sorumlukları-206
 • Charge Back – Ters İbraz İşlemleri-208
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği Açısından İnceleme. . 219
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısındanİnceleme-219
 • Sözleşmeler Kurulurken ve Uygulanırken Dürüstlük ve İyi NiyetKurallarına Uygun Olmalıdır-219
 • Kredi Kartı-220
 • Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları HakkındaYönetmeliği Açısından İnceleme-221
 • 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Açısından İnceleme-222
 • Havale-222
 • Ciro Sözleşmesi-228
 • Karz – Tüketim Ödüncü Sözleşmesi-231
 • Vekalet Sözleşmesi-232
 • Vedia Akdi – Genel Saklama Sözleşmesi-233
 • Usulsüz Tevdi – Misli Şeylerin Saklanması-234
 • Haksız Fiilden Sorumluluk-236
 • Tazminatın Tenkisi – İndirilmesi-239
 • Tehlike Sorumluluğu-242
 • İnternet Bankacılığı Hizmet Sözleşmesindeki SorumsuzlukKayıtları ve Geçerliliği-244
 • Bankanın Sözleşme Sonrası Yükümlülükleri-250
 • Banka Müşterilerinin Sorumluluğu-254
 • 3. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTIDOLANDIRICILIĞININ CEZAİ BOYUTU-265
 • Giriş–265
 • A – 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Maddeler-270
 • 1. Türk Ceza Kanunu Madde 142/2-E Bilişim Sistemlerinin KullanılmasıSuretiyle Hırsızlık-270
 • Giriş-270
 • Tanım-270
 • Madde Metni-270
 • Yargıtay Kararları-272
 • Hırsızlık Suçunun Diğer Suçlardan Ayrımı-274
 • 1. 5. 1 Hırsızlık Suçunun Yağma Suçundan Ayrımı-274
 • Hırsızlık Suçunun Mala Zarar Verme Suçundan Ayrımı . . . . 275
 • Hırsızlık Suçunun Güveni Kötüye Kullanma SuçundanAyrımı-276
 • Hırsızlık Suçunun Dolandırıcılık Suçundan Ayrımı-277
 • Hırsızlık Suçunun Kaybolmuş ve Hata Sonucu Ele GeçmişEşya Üzerinden Tasarruf Suçundan Ayrımı-277
 • Hırsızlık Suçunun Karşılıksız Yararlanma Suçundan Ayrımı . . 278
 • 2. Türk Ceza Kanunu Madde 158/1-f – Bilişim Sistemlerinin, Bankaveya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle NitelikliDolandırıcılık-279
 • Giriş-279
 • Tanım-279
 • Madde Metni-279
 • Korunan Hukuki Yarar-280
 • Fail-280
 • Mağdur-280
 • Maddi Unsuru-280
 • Haksız Yarar-281
 • Nedensellik Bağı-281
 • Manevi Unsur-281
 • Teşebbüs-281
 • Zincirleme Suç-282
 • Karışma, İştirak, Yardım Etme-282
 • Bağlılık Kuralı-282
 • Dolandırıcılık Suçunda Ortak Hafifletici Nedenler-283
 • Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezanın indirilmesini GerektirenŞahsi Sebep-283
 • Etkin Pişmanlık-284
 • Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması-284
 • Dolandırıcılık ve Benzer Suçların Ayrımı-284
 • Dolandırıcılık ve Hırsızlık-284
 • Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma-285
 • Dolandırıcılık ve Yağma-285
 • Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları-285
 • Dolandırıcılık ve irtikap Yiyicilik-285
 • Dolandırıcılık ve Belgede Sahtekarlık-285
 • Dolandırıcılık ve Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf-285
 • Dolandırıcılık ve Karşılıksız Yararlanma-285
 • Türk Ceza Kanunu Madde 163 – Karşılıksız Yararlanma-286
 • Türk Ceza Kanunu Madde 239 – Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veyaMüşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması -286
 • Türk Ceza Kanunu Madde 243 – Bilişim Sistemine Girme-287
 • Giriş-287
 • Tanım-287
 • Madde Metni-289
 • Madde Gerekçesi-289
 • Hükümet Tasarısı-290
 • Hükümet Tasarısı Madde Metni-290
 • Hükümet Tasarısı Madde Gerekçesi-290
 • TBMM Genel Kurulunda Yapılan Değişiklikler-291
 • 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu-292
 • Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim SuçlarıHakkında Kanun Tasarısı-292
 • İlgili Yabancı Mevzuat-293
 • 5. 9. 1-Bilgisayar Suçları Sözleşmesi (Convention On Cybercrime) . . 293
 • Madde metni-293
 • Madde Açıklayıcı Memorandumları – Yasadışı Erişim(Madde 2)-293
 • Alman Ceza Kanunu-295
 • Japonya Bilgisayara Yetkisiz Erişim Kanunu-296
 • İtalyan Ceza Kanunu-296
 • İrlanda Suçlu Zarar Kanunu (Criminal Damage Act)-297
 • Avustralya Ceza Kanunu (Criminal Code Act)-297
 • ABD- Computer Fraud and Abuse Act (CFFA)-297
 • İngiltere-297
 • Fransa-298
 • Danimarka Ceza Kanunu madde 193 ve 263-298
 • Norveç Ceza Kanunu madde 145/2-298
 • Lüksemburg Ceza Kanunu Madde 309-298
 • İsveç Ceza Kanunu-298
 • Rusya Federasyonu-298
 • BÖLÜM TEKNİK BOYUT
 • Avusturya Ceza Kanunu-299
 • Hollanda Ceza Kanunu madde 98, 98a, 98b, 98c ve 273-299
 • Suçla Korunan Hukuki Değer-299
 • Fail-299
 • Mağdur-299
 • Suçun Konusu-300
 • Maddi Unsur-300
 • Hareket-300
 • Netice-300
 • Hukuka Aykırılık Unsuru-300
 • Hukuka Uygunluk Unsuru-301
 • Rıza-301
 • Kanunun Verdiği Görevin Yerine Getirmesi-301
 • Manevi Unsur-301
 • Suçun Özel Görünüş Biçimleri-301
 • Teşebbüs-301
 • İştirak-302
 • Zincirleme Suç-302
 • İçtima-302
 • Geçit Suçu-302
 • 5. 19-Suça Etki Eden Sebepler-302
 • Hafifletici neden-302
 • Ağırlatıcı Neden-303
 • Yaptırım-303
 • Müsadere-303
 • Kovuşturma-303
 • Görevli Mahkeme-303
 • Dava Zamanaşımı-303
 • İstatistiki Bilgiler-304
 • 6. Türk Ceza Kanunu Madde 244 – Sistemi Engelleme, Bozma, VerileriYok Etme Veya Değiştirme-304
 • Madde Metni-304
 • Madde Gerekçesi-305
 • Hükümet Tasarısı-305
 • 6. 3. 1 Hükümet Tasarısı Madde Metni-305
 • XIV
 • 6. 3. 2 Hükümet Tasarısı Madde Gerekçesi-306
 • TBMM Genel Kurulunda Yapılan değişiklikler-306
 • 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu-307
 • Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim SuçlarıHakkında Kanun Tasarısı-307
 • İlgili Yabancı Mevzuat-308
 • 6. 7. 1-Bilgisayar Suçları Sözleşmesi (Convention On Cybercrime) . . . 308
 • Madde metni-308
 • Madde Açıklayıcı Memorandumları – Yasadışı Erişim(Madde 4-5)-308
 • İngiltere-311
 • İrlanda Suçlu Zarar Kanunu (Criminal Damage Act)-311
 • Almanya-312
 • Yargıtay Kararları-313
 • Suçla Korunan Hukuki Değer-320
 • Fail-320
 • Mağdur-320
 • Suçun Konusu-321
 • Maddi Unsur-321
 • 6. 13. 1-Hareket-321
 • Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek Fiili-321
 • Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozmak Eylemi-322
 • Verileri Bozmak Eylemi-322
 • Verileri Yok Etmek Eylemi-322
 • Verileri Değiştirmek Eylemi-322
 • Verileri Erişilmez Kılma Eylemi-322
 • Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek Eylemi-322
 • Bilişim Sisteminde Var Olan Verileri Başka Bir YereGöndermek Eylemi-322
 • 6. 13. 2-Netice-323
 • Hukuka Aykırılık Unsuru-323
 • Hukuka Uygunluk Unsuru-323
 • Rıza-323
 • Kanunun Verdiği Görevi Yerine Getirmesi-323
 • Manevi Unsur-323
 • Suçun Özel Görünüş Biçimleri-324
 • Teşebbüs-324
 • İştirak-324
 • Zincirleme Suç-324
 • İçtima-325
 • Geçit Suçu İle İşlenebilme Özelliği-325
 • 6. 18-Suça Etki Eden Sebepler-325
 • Hafifletici Neden-325
 • Ağırlatıcı Neden-325
 • Yaptırım-326
 • Müsadere-326
 • Kovuşturma-326
 • Görevli Mahkeme-326
 • Dava Zamanaşımı-326
 • İstatistiki bilgiler-326
 • 7. Türk Ceza Kanunu Madde 245 – Banka veya Kredi Kartlarının KötüyeKullanılması-327
 • Madde Metni-327
 • Madde Gerekçesi-328
 • Hükümet Tasarısı-329
 • Hükümet Tasarısı Madde Metni-329
 • Hükümet Tasarısı Madde Gerekçesi-329
 • TBMM Genel Kurulunda Yapılan Değişiklikler-330
 • 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu-330
 • Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim SuçlarıHakkında Kanun Tasarısı-331
 • İlgili Yabancı Mevzuat-331
 • ABD-331
 • İsviçre-332
 • Alman Ceza Kanunu-332
 • Yargıtay Kararları-334
 • Suçla Korunan Hukuki Değer-364
 • Fail-364
 • Mağdur-365
 • Suçun Konusu-365
 • Maddi Unsur-365
 • 7. 13. 1-Hareket-365
 • Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartıyla Hukuka AykırıYarar Sağlama-365
 • Sahte Oluşturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bankaveya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama-365
 • 7. 13. 2-Netice-365
 • Hukuka Aykırılık Unsuru-366
 • Hukuka Uygunluk Unsuru-366
 • Rıza-366
 • Kanunun Verdiği Görevi Yerine Getirmesi-366
 • Manevi Unsur-366
 • Suçun Özel Görünüş Biçimleri-366
 • Teşebbüs-366
 • İştirak-367
 • Zincirleme Suç-367
 • İçtima-368
 • Geçit Suçu ile İşlenebilirle Özelliği-368
 • 7. 18-Suça Etki Eden Sebepler-368
 • Hafifletici Neden-368
 • Ağırlatıcı Neden-368
 • Cezasızhk Hali-368
 • Etkin Pişmanlık -368
 • Yaptırım-369
 • Müsadere-369
 • Kovuşturma-369
 • Görevli Mahkeme-369
 • Dava Zamanaşımı-369
 • 7. 18. 10-İstatistiki Bilgiler-369
 • 8. Uygulamada Yaşanan Sorunlar-370
 • B – İlgili Mevzuattaki Hükümler-373
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu-373
 • Bankacılık Kanunu-375
 • Elektronik İmza Kanunu-376
 • İNTERNET KAYNAKLARI-377
 • KAYNAKÇA-380

Yazar Hakkında