Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eralp Bilgi Teknolojileri Eğitim İletişim Danışmanlık Organizasyon Yayıncılık Limited Şirketi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından sizlere sunduğumuz işbu açık rıza formunda yer alan hususlarda Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi belirtiniz. 

E-posta göndermeniz halinde;

Kişisel verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, e-posta gönderimine konu olması halinde e-posta  sunucularımızın yurtdışında olması (yabancı merkezli e-posta hizmeti almamız) nedeni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler için ve iş ve işlemlerimizi yerine getirebilmek amacıyla kullandığımız sistemlerin yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Örneğin; Google forms, Gsuite

Uzaktan görüşme platformu aracılığıyla yaptığımız eğitimlere katılmanız halinde;

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz, Uzaktan görüşme platformu uygulaması, yurtdışı merkezli ve sunucuları yurt dışında olduğundan kişisel verileriniz ve ses ve görüntü ile katılım sağlamanız halinde biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır. Ve ayrıca Ses ve görüntünüzü paylaşmayı seçmeniz halinde bu verileriniz katılımcılara aktarılmış sayılacaktır.

 

 

Yazar Hakkında