Kisisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Kanun Tasarisi Çalistayi 9 haziran 2012

Kisisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Kanun Tasarisi Çalistayi 9 haziran 2012

Yazar Hakkında