Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı: KVKK ve GDPR Perspektifi

 

Giriş:

Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, kişisel verilerin uluslararası düzeyde transferi giderek karmaşık hale gelmiştir. Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği’nde Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), bu alanda önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yazıda, kişisel verilerin yurtdışına aktarımının KVKK ve GDPR kapsamında nasıl değerlendirildiğini inceleyeceğiz.

 1. KVKK Perspektifi:

  Türkiye’de KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve transferi ile ilgili geniş kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, genel olarak KVKK’nın öngördüğü ilkelere uygun olmalıdır. Bu bağlamda:

  • Açık Rıza: Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için ilgili kişilerin açık rızası alınmalıdır.

  • İlgili Üçüncü Ülkeler: KVKK, kişisel verilerin yurtdışına aktarımını sınırlayan düzenlemeler içerir. Veriler, KVKK’ya uygunluk düzeyi belirlenen ülkelere aktarılabilecektir.

  • KVKK Uyumlu Sözleşmeler: KVKK, veri sorumlularını ve veri işleyenleri, yurtdışına veri transferi süreçlerinde uygun sözleşmeler yapmaya teşvik eder.

 2. GDPR Perspektifi:

  Avrupa Birliği’nde GDPR, kişisel verilerin serbest dolaşımını ve bireylerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. GDPR bağlamında yurtdışına veri transferi şu şekilde değerlendirilir:

  • Adequacy Decision (Uygunluk Kararı): AB Komisyonu, üçüncü ülkelerin kişisel verileri yeterince koruyup korumadığına dair uygunluk kararı alabilir.

  • Standart Sözleşme Şartları: GDPR, veri sorumlularına ve veri işleyenlere, kişisel verilerin güvenli transferini sağlamak amacıyla standart sözleşme şartları kullanmalarını önerir.

  • Kişinin Rızası: Bireylerin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin yurtdışına transferi mümkün değildir.

  • İlgili Şirket Kuralları (Binding Corporate Rules – BCRs): Çok uluslu şirketler, GDPR’ye uygun bir şekilde kişisel veri transferi için İlgili Şirket Kuralları oluşturabilir.

Sonuç:

Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı, KVKK ve GDPR çerçevesinde dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Veri sorumluları, bu düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve bireylerin gizliliğini korumak için gerekli adımları atmalıdır. Adequate (uygun) ülkelerle yapılan veri transferleri, uygun sözleşme şartları, BCRs gibi araçlar kullanılarak bu süreç yönetilebilir. Ayrıca, hukuki danışmanlık almak ve sürekli olarak mevzuat değişikliklerini takip etmek, uyum süreçlerini güncel tutmak adına önemlidir.

Yazar Hakkında