KVKK ve GDPR Açısından Biyometrik Verilerin İşlenmesi: Hukuki İnceleme

Giriş:

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte biyometrik verilerin işlenmesi, kişisel tanıma ve güvenlik amacıyla yaygınlaşmıştır. Ancak, bu tür verilerin işlenmesi, bireylerin gizliliği ve veri güvenliği açısından önemli hukuki sorumlulukları beraberinde getirir. Bu yazıda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde biyometrik verilerin işlenmesini inceleyeceğiz.

  1. Biyometrik Verilerin Tanımı: Biyometrik veriler, bireyleri benzersiz kılan fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özellikleri içeren verilerdir. Parmak izi, retina taraması, yüz tanıma ve ses analizi gibi yöntemlerle elde edilebilirler.

  2. KVKK ve Biyometrik Veriler: KVKK, biyometrik verileri “özel nitelikli kişisel veri” kategorisine dahil eder. Bu tür verilerin işlenmesi, genel kişisel verilere göre daha katı kurallara tabidir. İlgili kişiden açık rıza alınması ve işlemenin belirli amaçlar için gerekli olması gibi prensiplere uyulması gerekir.

  3. GDPR ve Biyometrik Veriler: GDPR, biyometrik verileri özel kategorideki kişisel veriler olarak tanımlar. Bu tür verilerin işlenmesi, genel veri işleme prensiplerine ve özel kategori verilerin işlenmesi için belirli koşullara tabidir. Açık rıza, yasal zorunluluk veya önemli bir kamu çıkarı gibi koşulların sağlanması gereklidir.

  4. Açık Rıza ve Bilgilendirme: Biyometrik verilerin işlenmesinde, KVKK ve GDPR çerçevesinde açık rıza almak esastır. İlgili kişiler, ne tür biyometrik verilerin toplandığı, nasıl işlendiği ve hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda detaylı olarak bilgilendirilmelidir.

  5. Amaç Sınırlaması ve Veri Minimizasyonu: KVKK ve GDPR, biyometrik verilerin belirli ve meşru amaçlar için işlenmesini öngörür. İşleme faaliyetleri, bu amaçlar doğrultusunda sınırlı olmalı ve toplanan veri miktarı en aza indirilmelidir.

  6. Güvenlik ve Koruma: Biyometrik verilerin işlenmesi, yüksek güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. KVKK ve GDPR, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmasını şart koşar.

  7. İlgili Kişi Hakları: KVKK ve GDPR, ilgili kişilere bir dizi hak tanır. Bu haklar arasında bilgiye erişim, düzeltme, silme ve işleme itiraz gibi haklar bulunur. İlgili kişiler, biyometrik verilerinin nasıl işlendiğini anlama ve kontrol etme hakkına sahiptir.

  8. Uluslararası Veri Transferleri: Biyometrik verilerin uluslararası transferi durumunda, GDPR, veri alıcı ülkede yeterli bir veri koruma düzeyi sağlanmaması durumunda ek tedbirler alınmasını öngörür.

Sonuç:

Biyometrik verilerin işlenmesi, KVKK ve GDPR gibi veri koruma mevzuatlarına sıkı bir şekilde uyum gerektiren karmaşık bir süreçtir. İşletmeler, bu verileri işlerken açık rıza almak, güvenlik önlemlerini artırmak ve ilgili kişi haklarına saygı göstermek adına etkili bir veri yönetimi politikası oluşturmalıdır. Aksi takdirde, hukuki sorumluluklarla karşılaşma riskiyle karşılaşabilirler.

Yazar Hakkında