Çocuk Verilerinin İşlenmesinin KVKK ve GDPR Açısından Değerlendirilmesi

Çocuk verilerinin genel esasıyla kişisel veriler veya özel nitelikli kişisel verilerden farkı yoktur. Ancak, çocukların yetişkinliklere oranla daha bilinçsiz ve savunmasız olabilecekleri düşünüldüğünde çocuk verilerinin işlenmesinde ayrı özen ve koruma ön görülmesi yerindedir. Çocukların verileri, özellikle internet üzerinden kolayca erişilebilir gibi görünse de, özellikle sağlık kuruluşları ve okullar gibi günlük hayatta birçok yerde toplanmakta ve … Çocuk Verilerinin İşlenmesinin KVKK ve GDPR Açısından Değerlendirilmesi okumayı sürdür