SORU 104: İnternet gazetesinde çalışan kişi işten ayıldıktan sonra aynı sektörde başka bir işyerinde çalışabilir mi?

İnternet gazetesinde çalışan kişi işten ayıldıktan sonra aynı sektörde başka bir işyerinde çalışabilir mi?

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un Rekabet memnuiyeti başlıklı 13.maddesine göre Gazeteci işverenle yaptığı mukavelede aksi zikredilmediği takdirde dışarda, basınla alakası olsun veya olmasın, başka iş tutmakta serbesttir.İş akdinin feshinden sonraki zaman için gazetecinin mesleğini icra serbestisini takyit eden hükümler batıldır.

Yazar Hakkında