SORU 126: İşçinin mesai saatleri içerisinde internette chat, sohbet yapması durumunda iş sözleşmesi işveren tarafından haklı olarak feshedilebilir mi?

CEVAP 126:  İşçinin mesai saatleri içerisinde internette chat, sohbet yapması durumunda iş sözleşmesi işveren tarafından haklı olarak feshedilebilir mi?

 
Yargıtay uygulamalarında işçinin mesai saatleri içerisinde kendine verilen görevleri aksatacak şekilde internette oyun oynaması, sohbet etmesi, müstehcen ve bahis sitelerine girmesi haklı fesih sebebi sayılabilmektedir. Ancak bunun için bu durumun tespit edilmesi, işçinin uyarılması ve işçinin ısrarlı tavırları sonucunda kendisine verilen işleri de layıkıyla yerine getirememesi gibi hususların gerçekleşmiş olması ve bunların tartışmaya açık olmayacak şekilde ispatlanmış olması gerekmektedir.

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2010/41168 K. 2013/3583 T. 30.1.2013 tarihli kararının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

Davalı, davacının iş akdinin davacının işyerinde yapmakla görevli olduğu işlerden bulaşıkları ihtara rağmen süresinde yıkamayıp, biriktirerek sabaha bıraktığı, davacının iş saatleri içerisinde internette chat yapmaması konusunda uyarılmamasına rağmen, uyarılara aldırmayıp internette chat yapmaya devam etmesi, bazı dava dosyalarının avukatlarca istenmesine rağmen davacının bu dosyaları bulamadığını söyleyerek asli görevden kaçınması, iki adet dava dosyasının kendisinden istenmesi üzerine “daha öğlen çıkartmıştım, yine neden istiyorsun” diyerek iş verene cevap verdiği, iş verenin “yasal işlem yaparım” demesi üzerine de davacının işten mesai bitmeden 17.10’da kimseye de haber vermeden ayrılması ve nihayet 06/11/2009 tarihinde davacıya büronun ihtiyaçları için verilen avanstan kapatılmayan 225,00 TL’nin belgelerinin istenmesi üzerine, davacının bu parayı sarf ettiğini, ancak belgesinin olmadığını beyan etmesi üzerine hakkında yaptığı olumsuz davranışlarla ilgili olarak tutanaklar tutulmasından sonra iş akdinin İş kanununun 25 /II ,e,h bentleri gereğince haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur.
Dosya kapsamında yapılan incelemede iş veren tarafından davacının yapmakla görevli olduğu işleri yapmak hususunda uyarılmadığı, savunmasının alınmadığı, ayrıca davalı tarafça ileri sürülen diğer fesih sebeplerinin kanıtlanmadığı anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Yazar Hakkında