SORU 015: İnternet sitesinde hakaret içerikli yazılar var. Ama erişim sağlayıcı firmaya başvurdum kendilerinin yapacakları bir şey olmadıklarını ve bana bilgi veremeyeceklerini belirttiler. Bu doğru mudur?

İnternet sitesinde hakaret içerikli yazılar var. Ama erişim sağlayıcı firmaya başvurdum kendilerinin yapacakları bir şey olmadıklarını ve bana bilgi veremeyeceklerini belirttiler. Bu doğru mudur?

CEVAP 15:  5651 Sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince Erişim sağlayıcı; Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla, Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, yükümlüdür. Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Yazar Hakkında