SORU 155 :W3C – Web Content Accessibility Guidelines nedir?

CEVAP 155 :
specs25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN 4.maddesine göre W3C (The World Wide Web Consortium): WWW konsorsiyumunu ifade eder.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Erişilebilirlik başlıklı 9.maddesine göre KEPHS(Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı);  engelli kişilerin KEP (Kayıtlı elektronik posta) sisteminden yararlanmalarını sağlamak amacıyla W3C’nin “Web erişilebilirlik girişim yönergesi” (Web Content Accessibility Guidelines)’ne uyar.
Dünya Çapında Ağ Birliği (World Wide Web Consortium ya da kısaca W3C) Ekim 1994’te Ağ’ın mucidi Tim Berners-Lee tarafınan MIT ve CERN bünyesinde kurulmuş uluslararası Dünya Çapında Ağ (WWW) standartlarını belirleyen örgüttür.
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_%C3%87ap%C4%B1nda_A%C4%9F_Birli%C4%9Fi
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
eEurope 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu
World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) / Web Erişilebilirliği Girişimi Web İçeriği
Erişilebilirliği Yönergeleri Sürüm 1.0
World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) / Web Erişilebilirliği Girişimi (WEG) Web sitelerinin
oluşturulması ve bütün kullanıcıların bu içeriğe erişebilmelerini sağlamak için yönergeler oluşturdu.
Web İçeriği Erişebilirliği Yönergeleri sürüm 1.0 (bu noktadan sonra Yönergeler denilecek) dünya
çapında İnternet kullanıcıları tarafından kabul görmüş, özürlü bireyler için Web sitelerine erişim
sağlanması konusunda rehber görevi görecek performans ölçütleri sunmuştur. Bu özellikler
erişilebilir Web tasarımının genel ilkeleri olan on dört yönergeyi içerir. Her bir yönerge Web
sayfalarına bu özelliklerin nasıl uygulanabileceğini tanımlayan bir veya daha fazla kontrol noktası
barındırır. “Web İçeriği Erişebilirliği Yönergeleri 1.0 için Kontrol Noktaları Listesi” Web sitesinin
değerlendirilmesi için önceliğe göre kontrol listesi biçiminde sıralanmış kontrol noktaları sunar.
Yönergeler sadece özürlü bireyler için değil bütün kullanıcılar için de sayfaları daha erişilebilir
yapar. Erişilebilirlik farklı araçlar veya farklı ortamlar kullan kullanıcılar için de yükseltilmiştir.
Örneğin: masaüstü tarayıcısı veya sesli tarayıcılar gibi farklı tarayıcılar kullanan kişiler; taşınabilir,
ses tabanlı veya otomobil tabanlı kişisel bilgisayarlar kullanan kişiler; farklı çevrelerde bulunan
ellerin kullanılmadığı ortamda, gürültülü çevrede veya az aydınlatılmış odada bulunan kişiler…
http://www.eyh.gov.tr/upload/ozurluveyasli.gov.tr/mce/eski_site/guncel/AB_Web_Erisilebilirlik_Kilavuzu.pdf
http://www.eyh.gov.tr/upload/ozurluveyasli.gov.tr/mce/eski_site/guncel/W3C_Web_Erisibilirlik_Kilavuzu_2-0.pdf
 
 
 
 

Yazar Hakkında