SORU 192: Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun neler getiriyor?


councileuCEVAP 192 :Convention on Cybercrime olarak bilinen ve Türkçeye “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” olarak çevrilen sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 22 Nisan 2014 tarihinde TBMM’de Kabul Edilerek Yasalaştı.
03.09.2012 tarihinde TBMM’ye gelen tasarı özetle ; Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve sanal ortamda işlenen suçların ortak tanımlarının yapılmasını, bu alanda ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlarını uyumlu hale getirmeyi, suçların soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli olan yerel ceza usul hukuku yetkilerini sağlamayı ve uluslararası iş birliği rejimi oluşturmayı amaçlayan ve ülkemizin Avrupa Konseyi çerçevesinde oluşturulan ortak hukuk sistemine siber ortamda işlenen suçlarla mücadele alanında da dâhil olmasını sağlayacak olan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”nin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmekteydi.
Avrupa Konseyi(AK) bünyesinde hazırlanarak 23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya açılan ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”ne AK dışındaki ülkelerin de taraf olma imkanı bulunmaktadır. Bugüne kadar 32’si AK üyesi ve AK dışından ABD olmak üzere toplam 33 ülke Sözleşmeye taraf olmuştur. 14 ülke ise Sözleşmeyi imzalamış; ancak henüz onaylamamıştır.
Anılan Sözleşmenin ülkemizce imzalanması konusunda zamanında ilgili makamlarımızdan alınan görüşler ışığında, Sözleşmeye iç hukuk düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından taraf olunmasının uygun olacağı sonucu çıkmış ve ilgili bakanlıkların Sözleşmeyle ilgili iç hukuk gereklerinin yerine getirildiğini bildirmeleri üzerine Sözleşme, Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanmıştır.
Sözleşme genel itibariyle 9 ana başlık altında suç tiplerini saymıştır. Türkyedeki yasal mevzuat incelendiğinde esasen bu suçların tamamına yakının ceza kanunlarında düzenlenmiş olduğu görülecektir.

 1.  madde 2 – yasadışı erişim
 2. madde 3 – yasadışı araya girme
 3. madde 4 – verilere müdahale
 4. madde 5- sisteme müdahale
 5. madde 6 – cihazların kötüye kullanımı
 6. madde 7 – bilgisayarla bağlantılı sahtecilik
 7. madde 8 – bilgisayarla bağlantılı dolandırıcılık
 8. madde 9 – çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlar
 9. madde 10 – telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar

Sözleşmenin usul hükümleri ise bir çok düzenlemeyi beraberinde getirmekte olup bunların Türk usul hukukunda çoğunun karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla özellikle usul hükümlerinde ciddi bir değişiklik yapılması gerekeceği öngörülmektedir.

 1. depolanan bilgisayar verisinin süratli şekilde korunması
 2. trafik verisinin süratli şekilde korunması ve kısmen açıklanması
 3. üretim emri
 4. depolanmış bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el konulması
 5. trafik verilerinin gerçek zamanlı toplanması
 6. içerik verilerinin takibi

sözleşmenin yargılama yetkisi ve uluslararası işbirliği, suçluların iadesi, karşılıklı yardımlaşma, kendiliğinden bilgi verme, 27 saat 7 gün iletişim ağı gibi konularda da ciddi düzenlemeler içerdiği ve ülkemizde yapılacak yasal düzenlemelerin yanı sıra ilgili kurumların da işleyiş olarak bu sisteme kendilerini süratle uyarmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme hükümlerinin tam anlamıyla uygulanmasının mümkün olamayacağı açıktır. Zira sözleme içerisinde bu hususlar ayrıntılarıyla düzenlenmiş, bigisayar ve trafik verilerinin hangi şartlar altında hangi şekilde depolanıp paylaşılabileceği detaylı olarak belirtilmiştir. Ülkemizde çoğu kurum özellikle de taşra teşkilatları bu teknik altyapıya henüz sahip değildir.
 

Yazar Hakkında