SORU 004 : Karşımdaki bana haksız bir fiilde bulunduğu için hakaret etmek zorunda kaldım. Suç işlemiş olur muyum?

 

CEVAP 4: Karşımdaki bana haksız bir fiilde bulunduğu için hakaret etmek zorunda kaldım. Suç işlemiş olur muyum?

 
Türk Ceza Kanunun 129.maddesi gereğince Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yazar Hakkında