SORU 053: Çalışma belgesi nedir, verilmesi zorunlu mudur?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Çalışma belgesi başlıklı 28.maddesine göre İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

Yazar Hakkında