SORU 084: Yıllık ücretli izinlerin nasıl kullanılacağı nasıl belirlenecektir?

Yıllık ücretli izinlerin nasıl kullanılacağı nasıl belirlenecektir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İzinlere ilişkin düzenlemeler başlıklı 60.maddesine göre Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

Yazar Hakkında