SORU 098: İşyerinde özlük dosyası tutmak zorunlu mudur?

İşyerinde özlük dosyası tutmak zorunlu mudur?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi özlük dosyası başlıklı 75.maddesine göre İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Yazar Hakkında