T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2012/62 K. 2013/9486 T. 6.6.2013

KARAR : Sanığın tüm aşamalarda katılanı tanımadığını ve katılana ait kredi kartıyla herhangi bir ödeme yapmadığını savunması ve haklarında dava açılıp beraat eden sanıklar İ. A. E. K.’un mahkeme ve hazırlık beyanları arasındaki çelişkinin giderilmediğinin anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından; öncelikle katılana ait kredi kartının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde İ. A. isimli kişinin telefon faturasının yatırılmasında kullanıldığına dair banka ve ödeme belgelerinin getirtilip incelenmesi, sanık ve İ. A. E. K.’un gerek kendi içinde gerekse birbirlerine yönelik beyanları arasındaki çelişkiler giderilip sanığın savunmasında adı geçen İ. A.’ın olayla ilgisi bulunup bulunmadığı araştırılarak gerektiğinde tanık sıfatıyla dinlenilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu ve diğer sanık E. K.’un atfı cürüm mahiyetinde soyut beyanlarına dayanılarak yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında