T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/22005 K. 2013/24489 T. 4.11.2013

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

Akaryakıt istasyonundan yakıt almış gibi bedelini ödemek amacıyla kredi kartını ibraz eden N.T.’nin kredi kartını kart kopyalama cihazından geçirerek kart bilgilerini kopyalayan sanığın eyleminin, TCK.nun 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 28.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında