T.C. YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2003/16070 K. 2005/7439 T. 13.9.2005

 

DAVA : Bilişim suçundan sanık İlhan İyigel hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin DENİZLİ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 8.10.2002 tarihli hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 16.10.2003 tarihli tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık savunmanının duruşma isteminin, hükmolunan cezanın tür ve süresine göre 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nun 318. maddesi uyarınca REDDİNE,

16.07.2002 havale tarihli bilirkişi raporunda, sanığın kullandığı abone şifresi ile yakınana ait +eb sitesine zarar veren olarak görünen IP’nın 212.253.230.172 olup Superonline firmasına ait bulunduğu, bu IP’nın kurumsal müşterisi olan fastcam bilgisayar şirketine verildiği, IP’nın statik olup, telefon numarası bilgisinin bulunmadığı belirtilmiş, sanık savunmanının temyiz dilekçesine ekli sunduğu 7.11.2002 tarihli Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben Superonline firması tarafından yazılan yazıda Fastcam Şirketinin internete dial-up yöntemi ile bağlandığı ve telefon numarasının bildirilmesi karşısında; bu çelişkinin giderilmesi için bilirkişiden bağlantının statik olduğuna ilişkin saptamanın gerekçelerinin açıklattırılması için ek rapor aldırıp, Superonline firmasına yazı yazılarak katılan kuruma ait +eb şirketine zarar veren IP bağlantısının statik mi, dinamik mi ( dial- up telefon bağlantısı ) olup olmadığını, dinamik ise bağlantı sırasında kullanılan telefon numarası ile abonelik bilgilerinin belirlenmesinden sonra, telefon numarasının kime ait olduğu ve adresi Türk Telekom kurumundan sorularak, sanıktan başka kişi olması halinde, bu kişi dinlenerek sanıkla bağlantısı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık İlhan İyigel savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 13.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar Hakkında