T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2011/2470 Karar: 2011/6568 Karar Tarihi: 05.05.2011

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 11.02.2011 tarihli kararı ile Daireye gönderilmekle başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre diğer temyiz itirazı yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılana ait 0 542 6** ** 21 numaralı cep telefonu hattına bilgi ve rızası hilafına yeni bir sim kartı alıp, Y.Bankası Ata Sanayi Şubesinde bulunan 684493306 numaralı hesabına ilişkin internet bankacılığında kullandığı şifreyi değiştirdikleri yeni telefon aracılığıyla ele geçirerek, katılanın hesabında bulunan paranın 25.250.000. TL’sini sanık B.B. adına Salihli Akbank Şubesinde 17.11.2008 günü açılan 116698 no’lu vadesiz hesaba 21.11.2008 gün ve 12:20:41’de IP 62.248.91.235 ile katılanın yukarıda belirtilen hesabından EFT olarak aktarıldığının anlaşılması karşısında: katılanın internet bankacılık hesabında bulunan parasına ulaşmak için bilişim sistemlerini araç olarak kullanan sanıkların eylemlerinin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.11.2009 tarih ve 11-193/268 sayılı kararında da ayrıntıları açıklanan 5237 sayılı TCY.’nın 142/2-e maddesine uyan suçu oluşturduğunun gözetilmeden yazılı biçimde uygulama yapılması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş sanıklar B. B. ve L. D. savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla verinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK.’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 05.05.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazar Hakkında