Türkiye’de Sosyal Ağ Sağlayıcılar: BTK’nın Belirlediği Usul ve Esaslar

Türkiye’de internet düzenlemeleri kapsamında önemli bir değişiklik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Usul ve Esaslar Kararı ile hayata geçirildi. Bu karar, sosyal ağ sağlayıcılarına yeni sorumluluklar ve yükümlülükler getirirken, Türkiye’nin dijital dünyasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Başlıca Değişiklikler ve Kapsam: BTK’nın kararı, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları için geçerli olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak, belirli durumlarda bu kapsamın dışında kalma talebinde bulunma opsiyonu da tanınmıştır.

 1. Temsilci Belirleme Yükümlülükleri:

  • Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’de temsilci belirlemek zorundadır.
  • Temsilcilerin Türk vatandaşı olma zorunluluğu ve iletişim bilgilerini güncel tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 2. Temsilci Görevleri:

  • Temsilciler, BTK, Birlik, adli veya idari makamlardan gelecek tebligatları yerine getirmekle sorumludur.
  • Sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından kaynaklanan sorumlulukları yerine getirme görevi de temsilcilere aittir.
 3. Başvurular ve Cevaplar:

  • Sosyal ağ sağlayıcılar, kişiler tarafından yapılan başvurulara hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermekle yükümlüdür.
  • Başvuruların 48 saat içinde olumlu ya da gerekçeli olumsuz şekilde yanıtlanması gerekmektedir.
 4. Ceza ve Sorumluluklar:

  • Temsilci belirleme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere BTK tarafından idari para cezaları uygulanabilir.
  • Hukuka aykırı içeriği belirtilen süre içinde çıkarmayan sosyal ağ sağlayıcılar, doğan zararlardan sorumlu tutulabilir.

Sonuç: BTK’nın Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Usul ve Esaslar Kararı, Türkiye’deki internet düzenlemelerinde önemli bir dönemeçtir. Bu kararla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının Türk hukukuna uyum sağlaması ve kullanıcıların haklarına saygı göstermesi beklenmektedir. Ancak, bu düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ve beraberinde getireceği pratik sonuçlar, ilerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

 

Değişikliklerin Tarihi ve Kapsamı:

 • 31 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7253 sayılı kanunla 5651 Sayılı Kanun’da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
 • 01.10.2020 tarihinde 2. Maddenin 1.fıkrasının s bendi, ek madde 4 ve geçici madde 5 yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Ağ Sağlayıcılar Hakkında Usul ve Esaslar:

 • BTK, sosyal ağ sağlayıcılar hakkında usul ve esasları belirlemiştir.
 • Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcıların metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmasına imkân tanıyan gerçek veya tüzel kişilerdir.
 • Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları kapsamaktadır.

Temsilci Belirleme Yükümlülükleri:

 • Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’de temsilci belirlemekle yükümlüdür.
 • Temsilci veya temsilciler, Türk vatandaşı olmalı ve iletişim bilgilerini güncel tutmalıdır.

Temsilci Görevleri:

 • Temsilci, tebligatları yerine getirme, başvuruları cevaplama, raporlama yükümlülüğünü yerine getirme gibi görevlere sahiptir.

Diğer Yükümlülükler:

 • Sosyal ağ sağlayıcı, kişisel hakları ihlal eden içeriklere yapılan başvurulara cevap vermelidir.
 • Başvurular en geç 48 saat içinde olumlu ya da gerekçeli olumsuz cevaplanmalıdır.
 • Sosyal ağ sağlayıcı, içerik çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamalı ve raporları düzenli olarak Kuruma sunmalıdır.

Ceza ve Sorumluluklar:

 • Temsilci belirleme yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya idari para cezaları uygulanabilir.
 • Hukuka aykırı içeriği 24 saat içinde çıkarmayan sosyal ağ sağlayıcı doğan zararlardan sorumlu tutulabilir.

Bu değişikliklerle birlikte, Türkiye’deki sosyal ağ sağlayıcılarının daha fazla sorumluluk taşıdığı ve belirli yükümlülüklere uymaları gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yazar Hakkında