İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ 

 

Giriş:

İcra ve İflas Kanunu, borçlunun ödememe durumunda alacaklının hakkını korumayı amaçlayan bir hukuki düzenlemedir. Bu kanun kapsamında yapılan icra takipleri, günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte elektronik ortamda da gerçekleştirilmektedir. Elektronik ortamda yapılan satışlar, hem daha hızlı bir süreç sunmakta hem de daha geniş bir katılım sağlamaktadır. Bu yazıda, İcra ve İflas Kanunu uyarınca gerçekleştirilen elektronik ortamda yapılan satışların usul ve esaslarına odaklanacağız.

Elektronik Ortamda Satışın Tanımı:

İcra ve İflas Kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılan satışlar, mal veya menkul değerlerin internet üzerinden çeşitli platformlar aracılığıyla açık artırma veya benzeri yöntemlerle satışa çıkarılmasıdır. Bu yöntem, geleneksel icra satışlarına göre daha etkili ve şeffaf bir süreç sunmaktadır.

Usul ve Esaslar:

  1. İlan ve Duyuru: Elektronik ortamda satışa çıkarılan mal veya menkul değerlere ilişkin ilan ve duyurular, icra dairesi tarafından belirlenen resmi web sitesi ve diğer uygun platformlar aracılığıyla yapılır. Bu duyurularda, satışın tarihi, saati, satışa çıkarılan malın nitelikleri ve diğer önemli bilgiler yer alır.

  2. Katılım Koşulları: Elektronik ortamda yapılan satışlara katılım, belirlenen platform üzerinden yapılan kayıt ve kimlik doğrulama işlemleri ile gerçekleştirilir. Katılımcılardan istenen belgeler ve bilgiler, şeffaflığı ve güvenliği sağlamak amacıyla titizlikle değerlendirilir.

  3. Açık Artırma Süreci: Satış, genellikle açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilir. Elektronik ortamda, katılımcılar belirli bir süre içinde tekliflerini elektronik olarak sunarlar. En yüksek teklifi veren taraf, satın alma hakkını elde eder.

  4. Ödeme ve Teslimat: Satışın tamamlanmasının ardından, kazanan tarafın belirlenmesiyle birlikte ödeme süreci başlar. Elektronik ortamda güvenli ödeme yöntemleri kullanılarak alıcıdan satış bedeli tahsil edilir. Mal veya menkul değer, ilgili prosedürlere uygun şekilde alıcıya teslim edilir.

  5. İtiraz ve İtirazların Çözümü: Satış sonrasında, taraflar arasında herhangi bir ihtilaf ortaya çıkması durumunda, İcra ve İflas Kanunu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde itirazlar değerlendirilir ve çözüme kavuşturulur.

Sonuç:

İcra ve İflas Kanunu kapsamında elektronik ortamda yapılan satışlar, hukuki süreçleri hızlandırması, şeffaflığı artırması ve geniş katılım sağlaması bakımından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu süreçlerde usulüne uygun hareket etmek, taraflar arasındaki güveni sağlamak adına hayati önem taşır. Elektronik ortamda yapılan satışlar, günümüz hukuk sistemlerinin dijitalleşme yolundaki adımlarını temsil etmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220308-10.htm

 

c) Elektronik satış: UYAP’a entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde açık artırma suretiyle yapılan satışları,

ç) Elektronik Satış Portalı: İcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile satışların yapıldığı UYAP’a entegre elektronik ortamı,

Yazar Hakkında