SORU 135 : İşçi özlük dosyaları nasıl hazırlanmalıdır?

CEVAP 135 :
Personel Özlük Dosyası Hazırlanması
10.06.2003 tarihli 25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi özlük dosyası  başlıklı 75.maddesi gereğince İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.
 
Personel (İşçi) Özlük dosyasında olması gereken bilgi ve belgeler 
1.  Vesikalık Fotoğraf
2.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.  İkametgah belgesi
4.  Aile nüfus kayıt tablosu (Asgari geçim indirimi hesaplanması için)
5.  Güncel SGK Hizmet Dökümü
6.  Sabıka kaydı
7.  Sağlık Raporu
8.  Öğrenim belgesi
9.  Askerlik belgesi (Erkekler için)
10.İş sözleşmesi
11.Yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.
12.Fazla çalışma yapmayı kabul ettiğine dair yazı (4857 Sayılı yasa Madde 41)
13.Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı kabul ettiğine dair yazı (4857 Sayılı yasa Madde 44)
14.SGK işe giriş bildirgesi
15.Aylık ücret hesap pusulaları (4857 Sayılı yasa Madde 37)
16.Banka ödeme belgeleri
17.Avans hesap bilgileri (4857 Sayılı yasa Madde 37)
18.Nafaka, icra vb. kesintilere ilişkin belgeler (4857 Sayılı yasa Madde 37)
19.Fazla çalışma ücreti (4857 Sayılı yasa Madde 41)
20.Hafta tatili günlerinde çalışılmadığına dair tutanaklar (4857 Sayılı yasa Madde 46)
21.Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmadığına dair tutanaklar (4857 Sayılı yasa Madde 47)
22.Yıllık ücretli izin kullanımına ilişkin belgeler (4857 Sayılı yasa Madde 53 )

Yazar Hakkında