SORU 153 : BS 10012 NEDİR?

CEVAP 153:
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN4.maddesine göre BS (British Standards): İngiliz standartlarını ifade eder.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Güvenlik kriterleri başlıklı 8.maddesine göre KEPHS(Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı);  güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; BS 10012 (British Standards): İngiliz 10012 standartlarına uyar.
25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’İN Güvenlik Belgeler başlıklı 10.maddesine göre KEPHS(Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı)  BS 10012 İngiliz 10012 standartlarına uygunluğunu Kuruma beyan eder.
http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030175849
Data protection – Specification for a personal information management system
Veri Koruması  – Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Şartnamesi-Teknik Özellikleri
http://www.itgovernance.co.uk/bs10012-pims-data-protection-standard.aspx
BS10012 – Data Protection Specification for a Personal Information Management System (PIMS)
BS10012: 2009 is the British standard that specifies the requirements for a Personal Information Management System (PIMS).
BS10012 can be used to create a PIMS that helps organisations comply with the Data Protection Act (DPA).
BS10012 bir Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi (PIMS) için gerekli Veri koruması Teknik Şartnamesi 
BS10012 :2009 bir Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi (PIMS) için gerekli Veri koruması şartlarını belirten İngiliz standartıdır.
BS10012  Veri Koruma Yasasına (DPA) uygun bir Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi (PIMS) oluşturmak  için kullanılabilir. 
BS10012 Veri Koruma – Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi şartnamesine uygun bir yönetim sistemi kurulduğunun ve uygulandığının tespit edilmesi gerekmektedir.
 

Yazar Hakkında