SORU 177 : İnternet sitesi tespiti Mahkemeden nasıl istenebilir?

CEVAP 177 :
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400.maddesine göre Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmasını talep edebilir.Delil tespiti istenebilmesi için hukuki yararın varlığı gerekir. Kanunda açıkça öngörülen hâller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi hâlinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ihtimal dâhilinde bulunuyorsa hukuki yarar var sayılır. Söz konusu yayınlar internet üzerinde yayınlanıyorsa  internetin doğası gereği buradaki veriler her an değiştirilip silinebildiğinden yasada belirtilen şartlar oluşmuş kabul edilmelidir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 400.maddesine göre henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden istenebilir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 403.maddesine göre Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabileceği belirtilmektedir. Aleyhine tespit istenen tarafa tebligat tapılmadan önce bilirkişi raporu alınmasını ve tespitin yapıldıktan sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve bilirkişi raporunun bir örneğinin Mahkemece tebliğ edilmesinin talep edilebilmesi mümkündür.
İnternet sitelerinin açık adresleri de belirtilerek  internet sitelerinin elektronik ortamda tespit edilerek, cd-rom içerisinde ve bilgisayar çıktısının alınması suretiyle bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verilmesi talepli bir dilekçe hazırlanarak Mahkemede tespit davası açılabilecektir.

Yazar Hakkında