SORU 002: Hakaret ederken kişinin adı soyadını açıkça belirtmedim. Suç oluşur mu?

 

CEVAP 2: Hakaret ederken kişinin adı soyadını açıkça belirtmedim. Suç oluşur mu?

Türk Ceza Kanunu’nu 126.maddesine göre Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Yazar Hakkında