SORU 029: İnternet üzerinden iş yapıyorum ve çalışanlarım da var. Fiziki işyerim yok. İşyeri bildirimi yapmam gerekir mi?

CEVAP 29: Ülkemizde henüz fiziki ortam dışında verilebilen internet ve yazılım işleriyle ilgili özel bir düzenleme olmadığı için genel düzenlemeler geçerli olacaktır. 4857 Sayılı İş Kanunun 3.maddesine göre Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Türkiye’de gerçek veya tüzel kişilerin ticaret yapabilmeleri için fiziki bir işyeri adresi göstermeleri ve bu işyerini vergi dairesine ve ilgili kurumlara bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek veya tüzel kişiye yapılacak tebligatlara da esas alınacağından şu an itibariyle tüm hizmetlerin göstermelik de olsa fiziki bir işyeri üzerinden yapılması ve bunun da ilgili kurumlara bildirimesi gerekmektedir.

Yazar Hakkında