SORU 031: Çalıştığım şirket topluluğuna ait başka bir işyerinde çalıştırılmam için yazılı rızamın alınması gerekli midir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 7.maddesine göre  İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur.Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.

Yazar Hakkında