SORU 058: İşçi süresinde ödenmeyen ücretleri için faiz talep edebilir mi?

İşçi süresinde ödenmeyen ücretleri için faiz talep edebilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Ücretin gününde ödenmemesi başlıklı 34.maddesine göre Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Yazar Hakkında