SORU 067: Olağanüstü hallerde fazla çalışmanın şartları nelerdir?

Olağanüstü hallerde fazla çalışmanın şartları nelerdir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Olağanüstü hallerde fazla çalışma başlıklı 43.maddesine göre Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.

Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Yazar Hakkında