SORU 009: Bir toplulukta olduğunu düşündüğüm kişilerin isimlerini internette yayınladım. Suç olur mu?

CEVAP 9: Bir toplulukta olduğunu düşündüğüm kişilerin isimlerini internette yayınladım. Suç olur mu?

Kişisel verilerin kapsamının ne olduğu Türk Hukukunda henüz net olarak belirlenememiştir. Ama Türk Ceza Kanununun 135.maddesine göre Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 136.maddeye göre de Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 137.maddeye göre de bu suçların Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yazar Hakkında