T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2011/450 Karar: 2011/1748 Karar Tarihi: 30.03.2011

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü

 

Karar: Sanıkta yakalanan ve kullanmak eylemlerine konu sahte kredi kartları üretmek eylemleri ile ilgili olarak TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasından mahallinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

 

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

 

Ancak;

 

1- Sanığın, yabancı bankalara ait kredi kartlarının manyetik şeritleri kopyalanarak sahte olarak oluşturulmuş kredi kartlarını kabul etmek ve alış verişler yapmaktan ibaret eylemlerinde; kredi kartlarını çıkartan yabancı bankaların zarar görmesi nedeniyle mağdur olan yabancı banka sayısınca suçun oluşacağı, banka veya kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yer alan ilk altı rakama ilgili katalogdan bakıldığında kartı çıkaran bankanın belirlenebileceği ve Bankalararası Kart Merkezi’nin 18.03.2010 tarihli yazında 5234 0030 6685 0638. 5486 2252 4903 3866 ve 6722 2065 0008 8234 numaraları kartların üretim algoritmasına uymayan geçersiz numaralar olup bir kredi kartına tekabül etmediklerinin belirtilmesi karşısında; sahte üretilen ve kullanılan kredi kartlarının manyetik şeritlerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilecek bankalar sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla sahte kredi kartının ya da aynı bankaya ait kartın değişik zamanlarda birden fazla kullanılması halinde zincirleme biçimde ayrı ayrı suçların oluşacağı gözetilmeden, her bir kart ayrı eylem kabul edilerek yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması,

 

2- Hükmolunan cezanın sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmemesi.

 

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 30.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazar Hakkında